YrkesskadeforsikringYrkesskadeforsikring

Yrkesskadeforsikring er en lovbestemt forsikring som arbeidsgiver plikter å tegne for alle sine ansatte.
Yrkesskadeforsikring dekker følgende skader og sykdommer som arbeidstakere påføres i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden:

  • Skade og sykdom som i samsvar med folketrygdloven er likestilt med yrkesskade.
  • Skade og sykdom forårsaket av arbeidsulykke.
  • Annen skade og sykdom, dersom denne skyldes påvirkning fra skadelige stoffer eller arbeidsprosesser.
 
  • I Danica er vi opptatt av å gjøre forsikring og pensjon enkelt for bedriften og for bedriftens ansatte.
  • Ved å samle bedriftsforsikringene og bedriftspensjonen på ett og samme sted frigis både tid og ressurser. I tillegg får du kun en plass å henvende deg.
  • Ved å fokusere på et fremtidsrettet og bredt produktutvalg har vi løsninger som passer alle bedrifter.
Gå videreGå videre

Sunnhetsmåler
Her kan du måle din helse og få gode råd til hvordan du kan legge år til livet og liv til årene

Mål din helse her