Kompanjongforsikring

Å sikre ønsket eierstruktur er et viktig moment i å skape trygghet for bedriftens fremtidige inntjening. Mange forretningspartnere har aksjonær-/kompanjongavtaler som regulerer samarbeidsforholdet. Ett viktig område i avtalene er å regulere hva man ønsker skal skje hvis en av aksjonærene/kompanjongene dør. Dette har sammenheng med at arvingene da vil være ny aksjonær/kompanjong.

Spørsmålsstillinger og mulige konsekvenser
  • Ivaretar kompanjong-/aksjonæravtalen kompanjongenes intensjoner ved dødsfall?
  • Er intensjonen at gjenlevende aksjonærer/kompanjonger skal kjøpe ut arvingene eller skal arvingene inngå i bedriften som ny aksjonær/kompanjong?
  • Hvis arvingene skal kjøpes ut – til hvilken pris?
  • Er kapitalbehovet sikret?
  • Hva om arvingene ikke vil selge? Konsekvenser for gjenlevende aksjonærer/kompanjonger?
  • Hva hvis arving er mindreårige og overformynderiet blir ny kompanjong/aksjonær? 
  • Konsekvenser for gjenlevende og virksomheten?

For å unngå mulige problemstillinger/ konsekvenser er det viktig å tenke igjennom hva man ønsker i en slik situasjon og regulere dette i aksjonær-/kompanjongavtalen.

Ønsker man at gjenlevende aksjonærer skal kjøpe ut arvingene er det viktig at avtalen regulerer både forkjøpsrett og plikt for gjenlevende kompanjonger/aksjonærer.
Som et ledd i dette bør aksjonærene/kompanjongene etablere kompanjongforsikring for å sikre kapitalbehovet helt eller delvis til å kjøpe ut arvingene.

 
En ryddig kompanjong-/aksjonæravtale kan ivareta kompanjongenes intensjoner ved dødsfall.

Kompanjongforsikring
kan sikre ønsket eierstruktur sikres dersom en aksjonær/kompanjong dør, samt sikre det nødvendige kapitalbehovet for å kjøpe ut arvinger.

Forsikringssummen kan velges fritt innenfor de rammer som gjelder for de ulike forsikringsproduktene eller etter særskilt avtale.