KompanjongforsikringKompanjongforsikring

Å sikre ønsket eierstruktur er et viktig moment i å skape trygghet for bedriftens fremtidige inntjening. Mange forretningspartnere har aksjonær-/kompanjongavtaler som regulerer samarbeidsforholdet. Ett viktig område i avtalene er å regulere hva man ønsker skal skje hvis en av aksjonærene/kompanjongene dør. Dette har sammenheng med at arvingene da vil være ny aksjonær/kompanjong.

Spørsmålsstillinger og mulige konsekvenser
  • Ivaretar kompanjong-/aksjonæravtalen kompanjongenes intensjoner ved dødsfall?
  • Er intensjonen at gjenlevende aksjonærer/kompanjonger skal kjøpe ut arvingene eller skal arvingene inngå i bedriften som ny aksjonær/kompanjong?
  • Hvis arvingene skal kjøpes ut – til hvilken pris?
  • Er kapitalbehovet sikret?
  • Hva om arvingene ikke vil selge? Konsekvenser for gjenlevende aksjonærer/kompanjonger?
  • Hva hvis arving er mindreårige og overformynderiet blir ny kompanjong/aksjonær? 
  • Konsekvenser for gjenlevende og virksomheten?

For å unngå mulige problemstillinger/ konsekvenser er det viktig å tenke igjennom hva man ønsker i en slik situasjon og regulere dette i aksjonær-/kompanjongavtalen.

Ønsker man at gjenlevende aksjonærer skal kjøpe ut arvingene er det viktig at avtalen regulerer både forkjøpsrett og plikt for gjenlevende kompanjonger/aksjonærer.
Som et ledd i dette bør aksjonærene/kompanjongene etablere kompanjongforsikring for å sikre kapitalbehovet helt eller delvis til å kjøpe ut arvingene.

 
En ryddig kompanjong-/aksjonæravtale kan ivareta kompanjongenes intensjoner ved dødsfall.

Kompanjongforsikring
kan sikre ønsket eierstruktur sikres dersom en aksjonær/kompanjong dør, samt sikre det nødvendige kapitalbehovet for å kjøpe ut arvinger.

Forsikringssummen kan velges fritt innenfor de rammer som gjelder for de ulike forsikringsproduktene eller etter særskilt avtale.
Gå videreGå videre

Sunnhetsmåler
Her kan du måle din helse og få gode råd til hvordan du kan legge år til livet og liv til årene

Mål din helse her